Služby

Služby

Sociálne siete


LinkedIn

tvorba a správa súkromného a firemného profilu
audit súkromného a firemného profilu
konzultácia a návrh na vylepšenie profilu
personalizované školenie na základe auditu a konzultácie za účelom vylepšenia profilu

Facebook a Instagram

audit súkromného a firemného profilu
konzultácia a návrh na vylepšenie profilu

Nemáte čas venovať sa správe sociálnych sietí?
Rada vám s tým pomôžem.