Služby

LinkedIn

personalizované školenie na základe auditu

tvorba a správa súkromného a firemného profilu

audit a návrh na vylepšenie súkromného a firemného profilu

konzultácie jednorazové alebo na pravidelnej báze

Nemáte čas venovať sa správe sociálnych sietí?
Rada vám s tým pomôžem.